Меню

За нас

Фирма „Руди-Ан” ЕООД е създадена през 1994 г. с цел производство и търговия на тапицирана (мека) мебел. През годините се утвърждаваме напазара със свой собствен дизайн и функционалност на произведените мебели.
През март 2007 г. производството ни се премести в нова, модерна фабрика, отговаряща на всички европейски критерии и изисквания.
Това доведе до създаване на по-добри условия за работа, повишаване на качеството и намаляване на времето за производство.
  Производството се осъществява с нови модерни машини, 10 от които са CNC / роботизирани / и са със страхотна производителност. Тези машини ни позволяват да създаваме и произвеждаме почти всякакви модели. Дизайнът , конструкциите и механизмите , тоест целите модели се разработват на 3D софтуер , което ни прави изключително креативни и мобилни.  Дървеният материал, влаган в изделията се изсушава и обезпаразитява в нов вид сушилни с голямо бързодействие.

   Новата база дава по-големи възможности за проектиране и изработка на все по-нови и нови модели, отговарящи на пазарното търсене и определящи се от него.

Силата ни е в съчетаването на няколко показателя в произведените продукти, а именно:
- надеждност
- дизайн, отговарящ на изискванията на клиентите ни
- функционалност – повечето модели са трансформиращи се в спални, т.е. удобни за постоянно ползване и почивка.

   Разтегателните механизми са 30 вида и непрекъснато се разработват нови и нови. Към настоящият момент произвеждаме над 220 модела като дизайн, с над 300 артикула.        Обзавели сме над 480 хотела, над 250 заведения и хиляди домове.
   Дългогодишният опит и създадената организация ни дават възможност да предложим един изключително добър продукт при конкурентни цени, но не за сметка на качеството.

   Към настоящия момент фирмата ни работи както за българския  , така и за израелския , германския и гръцкия пазар. 

 

ПОЛИТИКА  ПО   КАЧЕСТВО


При нас размерите не са константа!

Ръководството на “РУДИ АН” ЕООД, заедно със своите служители и работници, работи за непрекъснато подобряване качеството на предлаганите продукти осигурявайки надеждност, функционалност, съвременен дизайн отговарящи на очакванията на клиентите, заинтересованите страни и при стриктно спазване на приложимите нормативни изисквания.

Прилагането на Система за управление на качеството е средство за постигане на целите по качество. Ръководството на “РУДИ АН” ЕООД залага следните стратегически цели в развитието на фирмата:

  1. Поддържане и непрекъснато подобрение  на  системата за управление на качеството.
  2. Осигуряване на необходимите ресурси за изпълнение на всички изисквания, необходими за производство на качествени мебели и целесъобразно обучение на персонала.
  3. Максимално ангажиране на фирмения екип за подобряване на качеството на продуктите предлагани от фирмата.
  4. Утвърждаване на доверие, коректност и обмен на информация с  клиентите, доставчици и регулаторни органи.
  5. Усъвършенстване организацията на производствената дейност, чрез  анализ на резултатите от нея и степента на удовлетвореност на клиентите.
  6.  Разгласяване, въвеждане и запознаване служителите от всички нива с политиката по качество и отговорността им за реализирането й.

      Ръководните фирмени принципи за качествена работа са: лидерство, гъвкавост, прецизност, компетентност, бързина на реакция и вземане на решения основани на доказателство, конфиденциалност и стриктно съблюдаване на законовите разпоредби и изграждане на добри взаимоотношения с клиентите и заинтересованите страни.

В качеството си на Управител на “РУДИ АН” ЕООД се ангажирам да осигуря подходящи условия и ресурси за ефикасното функциониране на системата за управление на качеството, с цел изпълнение на дефинираната “Политика по качество” и поетите задължения към нашите клиенти и заинтересовани страни.

06.04.2017
Управител: Радослав Христов

Сравнение на продукти